Encanteri de AMOR perquè pensi en tu.
Pensa en la persona amb la que vols estar i digues el seu nom per a tu, tres vegades. Pensa en el que vols que passi amb aquesta persona a la següent setmana i repeteix per a tu sis vegades.
Ara pensa en el que vols amb aquesta persona i digues-ho una vegada i repeteix:
Raig de llum jo et invoco perquè desentierres a -nom de la personalitat d'on aquest o amb qui aquest i li facis dir-avui mateix enamorat i penedit. Desenterra tot el que està impedint que -la nom- vingui a mi -el nostre nom-.
Aparta tots els que contribueixin a que ens apartem i que ell o ella no pensi més en altres dones o en altres homes.
Després has de publicar l'oració tres vegades, en tres llocs diferents.
Carlos
Agraïm a Carlos aquesta pregària d'amor, no sabem si és eficaç però no costa res provar-ho.